<!-- http://dawidstm.pl/ --> <h1><a href="http://dawidstm.gog.pl/">DawidStm</a> </h1> <p>O mnie i najnowsza muza</p> http://dawidstm.pl/<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>